Nếu bạn thật sự quan tâm,
hãy bắt đầu từ đây

Cho cộng đồng

Cho cộng đồng

Và bây giờ, bất cứ khách hàng nào trên toàn cầu sử dụng dịch vụ và thanh toán hóa đơn, họ cũng đang hỗ trợ những ngôi nhà tình thương, những bữa ăn nhân đạo cho các trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa trên toàn thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam!
Đây là một thực tế của chúng ta, tình trạng đói ở trẻ em là một vấn nạn. Có khoảng 17 triệu trẻ em ở Bắc Mỹ mà không biết bữa ăn tiếp theo của họ là gì? Và thực trạng này vẫn liên tục xảy ra xung quanh chúng ta, ngay tại trước sân nhà mình. Đây là một điều thật sự khó chấp nhận!
HOME BUSINESS đã gia nhập quỹ từ thiện hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em cơ nhỡ và cùng nhau có một nhiệm vụ duy nhất - chống chọi nạn đói ở trẻ em, trao quyền được sống cuộc sống lành mạnh và tốt hơn!


Làm thế nào có thể giúp đỡ họ?
Bằng cách trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ mà HOME BUSINESS cung cấp và thanh toán hóa đơn mỗi tháng, bạn không chỉ nhận được dịch vụ tuyệt vời với một giá trị nổi bật, bạn đang giúp đỡ nuôi một đứa trẻ. 
Và bất cứ mọi lúc, nếu có bất kỳ ai đăng ký dịch vụ của HOME BUSINESS, một đứa trẻ sẽ được hỗ trợ bữa ăn, và mỗi khi có ai đó thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ của HOME BUSINESS, một đứa trẻ khác cũng được hỗ trợ bữa ăn.